Můžete si o koronaviru myslet cokoliv, nic ovšem nezměníte na tom, že cestování se stalo o mnoho složitějším. Pro nás, co žijeme trvale na jiném kontinentu, a naše cesty mezi trvalým bydlištěm a Českem byly až dosud omezeny jen naším volným časem a rozpočtem, je to nepříjemnost pořádná. Japonsko až do září neumožňovalo nám, cizincům…

Read More Cesta do Japonska v době koronavirové